Artikelen

De Stem van Pater Pio - November 2021
25 jaargangen De Stem van Pater Pio op deze site beschikbaar

Editoriaal Jeroen Smith pr.

Tijdschriften PaterPioEen kwart eeuw verscheen dit blad op papier. Een hele collectie met artikelen. De meesten natuurlijk over Pater Pio, de verschillende stadia van zijn levensweg, zijn mystiek leven en zijn wezenlijke zending, de lange weg naar de zalig- en heiligverklaring. Ook kwam hij telkens ‘aan het woord’ door citaten uit zijn brieven. Mensen en heiligen, die een belangrijke rol speelden in zijn leven werden belicht.

Daarnaast bevatte het tijdschrift artikelen die de rijkdom van de katholieke Kerk wilden uitdiepen. Een heilige vertegenwoordigt een ‘deel’ van de katholieke spiritualiteit, hoe groot en invloedrijk die heilige ook is. Ook de geschiedenis van de Kerk hoort hier bij, fragmentarisch, maar altijd als een steun voor de weg van de Kerk in het heden. Sacramenten, vormen van gebed en devoties, actuele kwesties passeerden eveneens.

Het is dus een ‘archief’ geworden. We zijn blij dat iemand dit hele bestand gedigitaliseerd heeft. Veel dank!

De komende tijd zullen elke maand telkens twee jaargangen beschikbaar komen via deze site, onder ARCHIEF. Over een jaar staan alle 25 jaargangen als een soort bibliotheek op de site in te zien en te lezen.

Daarnaast blijven we zoeken naar goede aanvullende teksten over de heilige Pater Pio. Die kunnen gaan over bijzondere momenten uit zijn leven, over de vele verhoringen en wonderen, over zijn wezenlijke zending …

Want deze heilige is ons geschonken voor de 20e en 21e eeuw, als een gids voor ons katholiek leven in een wereld die God kwijt is geraakt. Altaar, biechtstoel, volhardend gebed en zorg voor de (zieke) medemens. Dat zijn de vier pijlers van zijn zending. Voor de tijd waarin wij leven, o.a. met de pandemie en het synodaal proces, zijn deze pijlers zeer actueel.

Daarom zullen we artikelen van 25 of 10 jaar geleden weer met andere ogen lezen en kan Pater Pio ons nieuwe moed en inzichten geven voor nu.

De lijst van de GEBEDSGROEPEN in Nederland is geupdate!

We zijn dankbaar voor deze groepen, die ook in de coronatijd, doorgegaan zijn, ter plekke of via internet.

“Laten wij er naar streven de Heer met hart en ziel te dienen. Hij zal ons altijd meer geven dan wij verdienen.” Pater Pio

Hartelijke groet en Gods zegen. H. Pater Pio, bid voor ons.
Jeroen Smith pr. 

Eerder editorialen vind u hieronder: