Artikelen

De Stem van Pater Pio - Mei 2023
Een site vol met informatie over Pater Pio

Editoriaal Jeroen Smith pr.

Op deze site van de Stem van Pater Pio is veel te vinden. Een hele levensbeschrijving van Pater Pio. Artikelen over zijn spiritualiteit. En 25 jaargangen van het tijdschrift zijn HIER te vinden.

Een aantal artikelen over heiligen en aspecten van het geloof plaatst Pater Pio in het grotere geheel van de Katholieke Kerk. Een nieuw bijgevoegde tekst geeft bij de 20 mysteries van de Rozenkrans bij elk Weesgegroetje een citaat van een heilige ter overweging. Zie De Rozenkrans bidden met de heiligen.

Bij De Boog/ Betsaida/Katholiek Alpha Centrum is het mooie boek Pater Pio. Wij hebben hem gekend van John A Schug OFM. Cap. inmiddels aan de 3e druk toe.

Daarin komen 29 mensen aan het woord, die de heilige van nabij hebben meegemaakt. Ze zijn oog- en oorgetuigen van zijn dagelijks leven, wonderlijke uitspraken, humor, bijzondere gaven van de heilige Geest … Kortom 29 kleine portretjes van deze grote heilige.
Het boek is te bestellen via: www.rkwebshop.nl

Zodra er nieuwe boeken van of over Pater Pio verschijnen in de Nederlandse taal laten we u dat weten.

In andere talen verschijnen regelmatig nieuwe boeken. Deze zijn in drie categorieën te verdelen.

  • Biografieën, Sommigen zijn goed, maar velen doorsnee, zelden met echt nieuwe informatie.
  • Teksten van gebeden, uitspraken en devoties. Deze boeken en pamfletten zijn er in alle soorten en maten.
  • Getuigenissen van mensen die hem gekend hebben. Recentelijk bijvoorbeeld Roberto Allegri, Padre Pio: Stories From Those Who Knew Him, Word Among Us Press, 2023.

Origineel is het pas verschenen boek van Bret Thoman, Following Padre Pio: A Journey of Discovery from Pietrelcina to San Giovanni Rotondo, 2023. Op de fiets is hij alle plaatsen afgegaan (1500 km!) waar Pater Pio geweest is om te kijken wat er nog terug te vinden is en of er nog mensen zijn die hem gekend hebben. Een soort reisgids met meer dan 80 foto’s.

Wat blijft ontbreken zijn hagiologische studies, die dieper ingaan op Pater Pio’s charismata en zending. Wat wilde en wil God door deze heilige zeggen tot de Kerk en wereld van deze tijd. Het gaat hierbij niet om ‘profetische boodschappen’, die op internet circuleren en Pater Pio in de mond worden gelegd. Hagiologie is serieuze bestudering van leven, persoon, geschriften, daden en mystieke gaven van de heilige om Gods wenken hierin te onderscheiden.

Maar bij al deze publicaties blijven de brieven van Fra Pio, later Padre Pio, nog het meest tot het hart spreken. Zoals deze woorden: “Mijn ziel smelt weg van smart en liefde, van bitterheid en zoetheid tegelijkertijd. Hoe kan ik zo een immense werking van de Allerhoogste uithouden? Ik bezit Hem in mij en ik kan mij er niet van weerhouden om met de allerheiligste Maagd te juichen: ‘Mijn geest juicht in God, mijn heil’.” (Brief aan pater Benedetto van 12 januari 1919)

Hartelijke groet en Gods zegen. H. Pater Pio, bid voor ons.
Jeroen Smith pr. 

Eerder editorialen vind u hieronder: