De zes stiltes van de heilige Mis

Het Katholieke geloof

De zes stiltes van de heilige Mis - door Jeroen Smith

In een wereld vol drukte wordt stilte een gezocht goed. Kloosters zijn al maanden van te voren ‘vol’ met stiltezoekers. In de Heilige Liturgie is stilte ook van wezenlijk belang.

Stilte als openheid voor Christus

De stilte in het katholieke gebed en de liturgie is geen stilte omwille van de stilte. Het zijn geen momenten om ‘uit te rusten’ of ‘tot jezelf te komen’. Ook gaat het niet om de afwezigheid van lawaai en drukte. De stilte is een ruimte voor de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Het is een stilvallen van alles van mijzelf, om Hem centraal te zetten, naar Zijn woorden en presentie te luisteren, Hem te aanbidden. Het is een Christo-centrische stilte en een door Christus gevulde stilte. Dus deze stilte is mede een werk van de heilige Geest, de “eerbiedige stilte voor het aanschijn van God, die altijd groter is dan wij.” (Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 2628)

VERDER LEZEN KLIK HIER

Pastoor Smith heeft ook een preken-serie gehouden over de stiltes tijdens de H.Mis deze kunt u HIER terug luisteren.