Doel

1) Het tijdschrift De Stem van Pater Pio.

Uitgeven, bekendmaken en verspreiden van de Nederlands Vlaamse editie van het internationale tijdschrift De Stem van Pater Pio.

  • 6 nummers per kalenderjaar
  • 24 pagina’s, kleur
  • 1994 Jaargang 1 (nog 4 nummers)
  • Tot en met 2003 jaargang 10 in eigen beheer uitgegeven
  • Vanaf 2004, jaargang 11 werd het Italiaanse blad vertaald aangevuld en in San Giovanni Rotondo gedrukt. Het zomernummer werd een kalender

 

2) Bekendheid Pater Pio bevorderen

Meewerken aan de bekendheid van de heilige Pater Pio in Nederland en Vlaanderen o.a. door:

  • contacten met de Pater Pio Gebedsgroepen in Nederland en Vlaanderen
  • mee organiseren van de jaarlijkse landelijke dag van de Pater Pio gebedsgroepen in Nederland
  • incidenteel uitgeven van boeken van of over de H. Pater Pio

Uitgaven van de Stichting:

  • Tijdschrift De Stem van Pater Pio, 1994 – 3003
  • Pater Pio; Briefwisseling met zijn geestelijke leiders 1910-1922, Tielt- Berlicum 1993, 1098 blz. (Euro 30,–; uitverkocht)
  • Mark Miravalle, Maria, Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster, Roermond-Berlicum 1994, 90 blz. Euro 3,40
  • J.H. Smith pr., De gestigmatiseerde Pater Pio van San Giovanni Rotondo. Een gids voor het derde christelijke millennium, Roermond- Berlicum 1999, 176 blz.
  • Geïllustreerde biografie. (Euro 13,60; uitverkocht)

 

3) Klooster San Giovanni Rotondo, Italië

Onderhouden van contacten met het klooster in San Giovanni Rotondo, die het overkoepelend orgaan vormen van de diverse uitgaven van het tijdschrift De Stem van Pater Pio.