Leven

Pater Pio (1887-1968)

Pater Pio is een van de meest bijzondere personen in de Katholieke Kerk van de twintigste eeuw. Na zijn intreden bij de Capucijnen van Oost-Italië onderging hij jaren van innerlijke zuivering. Hij had visioenen en extasen. In 1918 ontving hij in San Giovanni Rotondo de wondetekenen van de Heer, de stigmata. Verdachtmakingen hadden tot resultaat dat hij jarenlang geen apostolaat mocht verrichten. Pas in de jaren veertig kon hij zijn plannen waarmaken: het oprichten van een enorm ziekenhuis en het stichten van gebedsgroepen. Ontelbaren kwamen bij hem biechten of zijn Heilige Mis meevieren; zij gingen als nieuwe mensen naar huis terug. Velen sloten zich aan bij een gebedsgroep van Pater Pio. Al tijdens zijn leven sprak men van vele wonderen op zijn voorspraak. Op 16 juni 2002 is hij heiligverklaard.


Gestigmatiseerden, zij droegen de wondetekenen - door Jeroen Smith pr.

Sinds sint Franciscus schonk God aan de Kerk vele heiligen en mystieken, die de wondtekenen van Christus droegen, maar Pater Pio was de eerste gestigmatiseerde priester. Na een lange zuiverende weg en met het oog op zijn zending, ontving hij de blijvende stigmata in 1918. Hij was toen 31 jaar, 14 jaar Capucijn en 8 jaar priester.

VERDER LEZEN KLIK HIER


Het lichaam van Pater Pio - door Gennaro Preziuso

“Denk er aan, wanneer ik sterf, wens ik begraven te worden in de grond! Niet daar! Ik ben een ellendige worm en zondaar…!” Dit was de reactie van Pater Pio toen Pater Carmelo Durante van Sessano, zijn overste, hem vertelde over de crypte die gebouwd zou worden onder de kerk van Onze Lieve Vrouw van Genade. Naar zijn woorden die ingegeven waren door eerlijke en diepe nederigheid, werd niet geluisterd. Op 22 september om 9 uur werd de crypte ingehuldigd. Niemand kon bedenken dat juist de volgende dag, de pater zou sterven. Na de publieke verering van zijn lichaam en de begrafenisplechtigheid werd de stalen kist, waarbinnen zich nog twee kisten bevonden, één van zink en één van hout, neergelaten in het nieuw bepleisterde graf in de grond. Evenals de glazen bovenplaat, die nodig was toen het lichaam getoond werd aan het publiek, omvatte de kist een dunne metalen plaat en verder een stalen bedekking met een Kruisbeeld en een inscriptie.

VERDER LEZEN KLIK HIER (artikel is tijdelijk niet beschikbaar - excusses voor het ongemak)


De gestigmatiseerde Pater Pio 

Pastoor Smith heeft een boek geschreven over zijn leven, helaas is dat niet meer te bestellen daarom kunt u het hier per hoofdstuk downloaden en lezen. 

Overige hoofdstukken kunt u binnenkort hier vinden