Editoriaal 3

De Stem van Pater Pio - Februari 2020
Veertigen vasten - vijftig dagen feesten

Editoriaal Jeroen Smith pr.

Een van de meest indringen relikwieën die er uit het leven van Pater Pio bestaat, is een nachthemd doordrenkt met bloed. Dit is niet het bloed uit de zijdewonde, maar van de geseling. Pater Pio schrijft daarover op verzoek van zijn geestelijke leidsman pater Agostino: “De derde en laatste vraag van u is of de Heer haar zijn doornenkroning en zijn geseling heeft doen ervaren, en hoe dikwijls.

Ook op deze vraag moet het antwoord ‘ja’ zijn. Wat betreft het aantal keren, zou ik het niet precies weten aan te geven; het enige dat ik kan zeggen is dat deze ziel sinds meerdere jaren dit lijden ondergaat, en wel ongeveer één keer per week.”( 10 oktober 1915).

Pater Pio droeg dus niet alleen de stigmata maar heeft ook gedeeld in de hele lijdensweg van Christus. Hij was in de vorige eeuw niet de enige. Ook Thérèse Neumann, Adrienne von Speyr en Marthe Robin ondergingen die mee-lijden met Jezus. Zij maakten in hun lichaam zichtbaar wat het mystieke Lichaam van Christus, de katholieke Kerk doormaakt. Ook de Kerk deelt in het lijden van Christus.

Veertig dagen zal de Kerk het Lijden van haar Heer opnieuw overwegen. De Kruisweg is hierbij een prachtige devotie die ons hart gevoelig blijft houden voor Jezus’ lijden en liefde.

De heilige Drie Dagen van Witte Donderdag/ Goede Vrijdag - Stille Zaterdag - Paaszondag verbinden de Kerk en dus ook ons inniger met de lijdende, gestorven en verrezen Heer.

Daarna volgen de vijftig dagen van vreugde. De Heer is waarlijk verrezen en is dankzij de Kerk bij ons.

Op deze website staan weer enkele nieuwe artikelen o.a.:

Ook zijn er voor het eerst vier artikelen te beluisteren. (beschikbaar uiterlijk 1 maart) Het zijn de preken van Mgr. Carta over Pater Pio als de man Gods die bidt, lijdt, absolutie geeft en offert.

In de toekomst zullen we meer van zulke luister-artikelen plaatsen. Niet alleen voor degenen die het lezen vanaf een scherm lastig vinden, maar ook voor degenen die in hun tijd van gebed of onderweg een artikel willen beluisteren. Voor de Pater Pio gebedsgroepen kunnen deze ingesproken inleidingen ook bruikbaar zijn tijdens de bijeenkomsten.

Een gezegende Veertigdagentijd en Zalige Paastijd toegewenst.
Jeroen Smith pr. 

Eerder editorialen vind u hieronder: