Als gij niet wordt als deze kinderen

Heiligen

Als gij niet wordt als deze kinderen - door Jeroen Smith pr.

Ooit jubelde Jezus het uit: “Ik prijs U, Vader, Heer van Hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.”(Mattheüs 11, 25) Hij bedoelde degenen, die ‘worden als kinderen’(Mattheüs 18,3), maar ook de kinderen zelf!

Kan een kind een heilige zijn?

Die wijzen en verstandigen zijn mensen die vertrouwen op hun eigen kunde en kennis, zonder verder open te staan voor God. Kinderen staan nog open voor wat hun wordt aangereikt. Ze vertrouwen op de zorg van hun ouders en het is voor hen geen ‘probleem’ dat er nog een grotere Vader in de Hemel is. Toch hebben ook kinderen het genadeleven nodig opdat het geloof kan groeien en meer volwassen kan worden. Een kind is nog niet perse een ‘heilige’ omdat het nog onaangetast is door de verkeerde invloeden van de wereld en nog geen bewuste keuze maakt tegen Gods Wil in. We blijven, ondanks het heilige Doopsel, vatbaar voor de gevolgen van de erfzonde en ook het karakter van een kind kan koppig zijn. Toch gebeurt het van tijd tot tijd dat er een kindje is, dat heilig leeft en heilig sterft. In weinig jaren weet de heilige Geest dan een geestelijke volwassenheid te geven. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat een kindje van 8, 6, 4 jaar zo wijs is, zulk een lijdensmoed heeft en over Jezus spreekt alsof het Hem al heel goed kent. Enkele levensbeschrijvingen van zulke kinderen zullen laten zien dat ze er zijn.

  • Antonietta ‘Nennolina’ Meo (1930 - 1937)
  • De kinderen van Fatima Francisco Marto (1908 - 1919), Jacinta Marto (1910 - 1920), Lucia dos Santos (1907 - 2005)
  • Nelly Organ (1903 – 1908)
  • Silvio Dissegna (1967 – 1979)

VERDER LEZEN KLIK HIER