Contact en ondersteuning

STICHTING DE STEM VAN PATER PIO

Laan van Berendrecht 148
2352VL Leiderdorp
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meld u zich hier ook aan wanneer u een bericht wilt ontvangen over nieuwe artikelen.

 

Financiële ondersteuning voor het apostolaat van Pater Pio

Het abonnement-geld voor het gedrukte en thuisgezonden tijdschrift is vervallen.

Dat dit bedrag slechts 15,00 Euro per jaar (zes nummers) bedroeg, kwam omdat de schrijvers en vertalers alles ‘pro Deo’ gedaan hebben. Maar ook een website heeft kosten.

De samenstellers e.a. zullen natuurlijk weer ‘pro Deo’ doorwerken. Maar we hopen dat zoveel mogelijk mensen de heilige Pater Pio (beter) leren kennen. Dat is het Pater Pio apostolaat, o.a. door middel van deze website, publicaties, de landelijke dag, ondersteuning van de gebedsgroepen en pr.

Mogen we op uw financiële ondersteuning blijven rekenen?

Bij voorbaat dank.

Voor alle donateurs wordt maandelijks de H. Mis opgedragen uit dankbaarheid en om zegen.

Rekening Stichting De Stem van Pater Pio
IBAN: NL90 INGB 0675 0200 42