editoriaal 4

De Stem van Pater Pio - Juli 2020
“We dachten gezond te blijven in een wereld die ziek is.”
Woorden van onze Paus Franciscus.

Editoriaal Jeroen Smith pr.

Paus FranciscusNatuurlijk moet met man en macht het Covid-19 virus bestreden worden. De maatregelen in het publieke leven en ook in onze kerken zijn er om erger te voorkomen.

Maar als we straks weer ‘opgelucht adem kunnen halen’, omdat het virus overwonnen is of een vaccin ons beschermt, is de wereld nog steeds “ziek”.

Het gaat hier niet over een milieuzorg, maar over de ziekte van het ongeloof, de onverschilligheid jegens de Heer en Zijn Kerk, de verdeeldheid om bijzaken tussen katholieken en het ‘nog-niet-heilig-zijn’.

Jezus, onze Heer en God is echter gekomen om de ‘zieken te genezen’. Zijn eucharistische Zelfgave werd al in de vroege Kerk het ‘farmakon;’, het geneesmiddel genoemd.

Hij is bij machte op onverwachte wegen nieuw leven te brengen. Nieuw leven in óns geloofsleven en dat van onze broze parochies. Wanneer wij de mooiheid, goedheid en waarheid van Jezus en de Kerk voorleven en belijden, zullen mensen zich aangetrokken voelen tot Hem en de katholieke Kerk.

In de Pater Pio Gebedsgroepen willen we elkaar steunen op deze weg. Her en der zijn de bijeenkomsten al weer begonnen of bidt men samen via de social media. Een landelijke bijeenkomst in september zal niet mogelijk zijn. Maar ook hier zoeken we naar een mogelijkheid toch rond de sterfdatum van de heilige Pater Pio, 23 september, samen te kunnen bidden.

De gestigmatiseerde Pater Pio is ons gegeven als een gids voor deze tijd, evenals de andere grote heiligen, die ook hem gevormd hebben. Enkele nieuwe artikelen op deze site richten onze blik op het werken van de heilige Geest in de levens van mensen, in de Kerk en in de wereld.

In een van de artikelen komen we deze woorden van Pater Pio tegen, die ineens weer zeer actueel zijn:
“Maak je geen zorgen als je de Heilige Communie niet kan ontvangen. Tracht dit te vervangen door verenigd te blijven met onze Heer, met een liefdevolle wil, korte gebeden en geestelijke communies.”

Hartelijke groet en Gods zegen. H. Pater Pio, bid voor ons.
Jeroen Smith pr. 

Eerder editorialen vind u hieronder: