Financieel overzicht 2013 - 2017

JAAROVERZICHT 2017

Rekening stichting De Stem van Pater Pio ING: 67.50.20.042 Jaar 2017

IBAN: NL90 INGB 0675 0200 42

IN:

Boek brieven van Pater Pio €  0,00
Rente € 0,00
Betalingen gebedsgroepen voor advertentie landelijke P. Pio dag € 174,00
Donatie € 0,00
Abonnementen Nederland € 15,00
Van de AXA bank België € 8.000,00
Nieuw boek Uit de Pen van Pater Pio, 100 brieven € 464,45
Totaal € 8.653,45

UIT:

Bankkosten € 133,82
Kosten website € 60,50
Kortlopende schuld van 2015 € 340,00
Gedeelte declaratie penningmeester (Betreft 2016 en betaald in 2017) € 334,78
Advertentie in het KN voor het tijdschrift en de gebedsgroepen € 728,30
Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 6.391,52
Naar rekening Alpha centrum voor verzending boeken P. Pio € 15,95
Landelijke dag gebedsgroepen P. Pio € 129,24
Totaal € 7.794,11

 

IN: € 8.653,45
UIT: € 7.794,11
Totaal € 859,34
Saldo op 01-01-2017 € 11.186,79
Saldo op 31-12-2017 € 12.046,13
€ 12.046,13 – € 11.186,79 = € 859,34

 

Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529 Jaar 2017

Saldo op 01-01-2017 € 1.621,51
Saldo op 31-12-2017 €   821,48

Op deze rekening komen de betalingen binnen van de Belgische abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio en eventuele donaties, stipendia en vanuit San Giovanni Rotondo te verzenden devotionalia.

Op gezette tijden wordt van deze rekening een bedrag overgeboekt naar de Nederlandse ING rekening 67.50.20.042. Van deze ING rekening worden de betalingen van de Belgische abonnees uitbetaald naar de rekening van The voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920.

Vanaf deze rekening kunnen de paters Kapucijnen te San Giovanni Rotondo het geld opnemen.

Zie verder de Survey Bank Account (bijgevoegd).

 

Kontantkas Stichting De Stem van Pater Pio 2017

Saldo op 01-01-2017 € 0,00
Saldo op 31-12-2017 € 0,17

In deze kas wordt het geld gedeponeerd van de abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio die hun abonnement contant betalen en ook contant betaalde stipendia en kalenders en boek 100 brieven, enz.

 

Contant ontvangen in 2017

Kalenders € 37,50
Abonnementen € 100,00
Advertentie KN gebedsgroepen € 29,00
Deelnemers landelijke dag € 297,70
Boeken uit de pen van P. Pio € 71,50
Donatie St De Stem € 20,00
Sub totaal € 555,70
+ saldo 31-12-2016 € 0,00
Totaal € 555,70
– declaratie € 555,53
Saldo 31-12-2017 € 0,17

Uit deze kas heeft de penningmeester zijn gedeeltelijke declaratie voor de gemaakte verzendkosten en een kleine vergoeding voor onderhoud computer betaald. (betreft 2017)

Het restant (€ 171,00) van genoemde kosten (totaal € 726.53)heeft hij betaald van de rekening 67.50.20.042 Stichting De Stem van Pater Pio. (betaald in 2018)

De penningmeester heeft vrijwillig afgezien van uitbetaling van alle andere kosten voor kantoor en kilometerkosten.

 

 

JAAROVERZICHT 2016

Rekening stichting De Stem van Pater Pio ING: 67.50.20.042 Jaar 2016

IBAN: NL90 INGB 0675 0200 42

IN:

1x boek brieven van Pater Pio € 30,00
Rente € 20,67
Betalingen gebedsgroepen voor landelijke P.Pio dag € 53,50
Donatie € 0,00
Geleverde noveenkaarsen Leiden € 480,00
Abonnementen Nederland € 35,00
Van de AXA bank België € 11.250,00
Nieuw boek Uit de Pen van Pater Pio, 100 brieven € 606,95
Totaal € 12,576,12

UIT:

Bankkosten € 82,89
Kosten website € 121,00
Kortlopende schuld van 2015 € 340,00
Advertentie in het KN voor het tijdschrift en de gebedsgroepen € 364,15
Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 5.985,57
Naar rekening Turris Davidica 65.46.28.254 (noveenkaarsen) € 480,00
Landelijke dag gebedsgroepen P. Pio € 0,00
Uitgeverij Betsaida (nieuw boek) € 1.062,50
Verzending acceptgiro’s van AXA € 16,40
Totaal € 8.452,51

 

IN: € 12.576,12
UIT: € 8.452,51
Totaal € 4.123,61
Saldo op 01-01-2016 € 7.063,18
Saldo op 31-12-2016 € 11.186,79
€ 4.123,61

 

Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529 Jaar 2016

Saldo op 01-01-2016 € 5.254,60
Saldo op 31-12-2016 € 1.621,51

Op deze rekening komen de betalingen binnen van de Belgische abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio en eventuele donaties, stipendia en vanuit San Giovanni Rotondo te verzenden devotionalia. Op gezette tijden wordt van deze rekening een bedrag overgeboekt naar de Nederlandse ING rekening 67.50.20.042. Van deze ING rekening worden de betalingen van de Belgische abonnees uitbetaald naar de rekening van The voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920. Vanaf deze rekening kunnen de paters Kapucijnen te San Giovanni Rotondo het geld opnemen. Zie verder de Survey Bank Account (bijgevoegd).

Kontantkas Stichting De Stem van Pater Pio 2016

Saldo op 01-01-2016 € 75.,09
Saldo op 31-12-2016 € 0,00

In deze kas wordt het geld gedeponeerd van de abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio die hun abonnement contant betalen en ook contant betaalde stipendia en kalenders en boek 100 brieven, enz.

Contant ontvangen in 2016

Kalenders € 45,00
Abonnementen € 90,00
Advertentie KN gebedsgroepen € 0,00
Beeldjes en rozenkransen € 30,00
Boeken uit de pen van P. Pio € 162,00
Donatie Voices € 35,00
Sub totaal € 362,00
+ saldo 31-12-2015 € 75,09
Totaal € 437,09
– declaratie € 437,09
Saldo 31-12-2016 € 0,00

 

Uit deze kas heeft de penningmeester zijn gedeeltelijke declaratie voor de gemaakte verzendkosten en een kleine vergoeding voor onderhoud computer betaald. Het restant (€ 334,78) van genoemde kosten (totaal € 771.87)heeft hij betaald van de rekening 67.50.20.042 Stichting De Stem van Pater Pio. De penningmeester heeft vrijwillig afgezien van uitbetaling van alle andere kosten voor kantoor en kilometerkosten.

 

JAAROVERZICHT 2015

Beloningsbeleid

Het beleid van de Stichting is om geen beloningen toe te kennen maar enkel externe kosten te vergoeden.

RSIN dan wel fiscaal nummer:

8021.60.050

Een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

  • Het voeren van een abonnementen administratie met daarbij de registratie van abonnees, registreren van alle wisselingen het innen van de abonnementsgelden.
  • Het onderhouden van contacten met de kloosterorde in san Giovanni Rotondo in Italie inzake de vertaling van artikelen naar de Nederlandse taal het inbrengen van eigen redactionele artikelen. Het controleren en corrigeren van de opmaak en teksten van de drukproeven. Het bewaken van het totale productie- en verzendgebeuren.
  • Uitgifte, coördinatie, controle en toezicht op het vertalen van de artikelen in de Nederlandse taal
  • Het organiseren van een jaarlijkse Pater Pio bijeenkomst dag met de gebedsgroepen.
  • De bestuursleden hebben voornamelijk via e-mail gecommuniceerd en een maal is het bestuur fysiek bijeen geweest om al lopende zaken te bespreken. Met name de haperingen en vertragingen in de communicatie met de drukker zijn daarbij aan de orde geweest. Verder is er gesproken over de inhoud van de zelf aan te leveren artikelen en is besloten in 2016 een boek uit te geven met een bloemlezing van brieven van Pater Pio.

Rekening stichting De Stem van Pater Pio ING: 67.50.20.042 Jaar 2015

IBAN: NL90 INGB 0675 0200 42

IN

0x boek brieven van Pater Pio € 0,00
Rente € 52,42
Betalingen gebedsgroepen voor advertentie in het KN € 299,00
Donatie € 0,00
Geleverde noveenkaarsen Leiden € 180,00
Abonnementen Nederland € 25,00
Van de AXA bank België € 6.000,00
Totaal € 6.556,42

 

UIT

Bankkosten € 82,75
Kosten website € 60,50
Kortlopende schuld van 2014 € 320,00
Advertentie in het KN voor het tijdschrift € 364,15
Advertentie in het KN voor de gebedsgroepen € 364,15
Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 8.377,33
Naar rekening Turris Davidica 65.46.28.254 (noveenkaarsen) € 180,00
Landelijke dag gebedsgroepen P. Pio € 350,00
Teruggave teveel betaald € 20,00
Totaal € 10.118,88

 

Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529 Jaar 2015

 

UIT: € 10.118,88
IN: € 6.556,42
  € 3.562,46
   
Saldo op 01-01-2015 € 10.625,64
Saldo op 31-12-2015 € 7.063,18
€ 10.625,64 – € 7.063,18 = € 3.562,46

 

Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529 Jaar 2015

Saldo op 01-01-2015 € 2.842,29
Saldo op 31-12-2015 € 5.254,60

 

Op deze rekening komen de betalingen binnen van de Belgische abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio en eventuele donaties, stipendia en vanuit San Giovanni Rotondo te verzenden devotionalia.
Op gezette tijden wordt van deze rekening een bedrag overgeboekt naar de Nederlandse ING rekening 67.50.20.042.
Van deze ING rekening worden de betalingen van de Belgische abonnees uitbetaald naar de rekening van The voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920.
Vanaf deze rekening kunnen de paters Kapucijnen te San Giovanni Rotondo het geld opnemen.

Zie verder de Survey Bank Account (bijgevoegd).

Kontantkas Stichting De Stem van Pater Pio 2015

Saldo op 01-01-2015 € 113,50
Saldo op 31-12-2015 € 75,07

In deze kas wordt het geld gedeponeerd van de abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio die hun abonnement contant betalen en ook contant betaalde stipendia en kalenders enz.

Contant ontvangen in 2015

Kalenders € 72,50
Abonnementen € 210,00
Advertentie KN gebedsgroepen € 116,00
Beeldjes en rozenkransen € 25,00
Bijdragen landelijke dag P. Pio € 390,00
Donaties Stichting de Stem € 25,00
   
Sub totaal € 838,50
+ saldo 31-12-2014 € 113,50
   
Totaal € 952,00
– declaratie € 876,93
   
Saldo 31-12-2015 € 75,07

 

Uit deze kas heeft de penningmeester zijn declaratie voor de gemaakte onkosten in 2015 betaald, zijnde €976,93.

Drie gebedsgroepen hebben een bijdrage voor de advertentie in het Katholiek Nieuwsblad contant betaald, zijnde 1x €36,00 en 2x € 40,00 = € 116,00.

 

JAAROVERZICHT 2014

Rekening stichting De Stem van Pater Pio ING: 67.50.20.042
IBAN: NL90 INGB 0675 0200 42 

Opgemaakt te Schiedam 31 mei 2015.

 

IN

0x boek brieven van Pater Pio € 0,00
Rente € 51,13
Betalingen gebedsgroepen voor advertentie in het KN € 305,00
Donatie € 0,01
Geleverde noveenkaarsen Leiden € 360,00
Abonnementen Nederland € 15,00
Van de AXA bank België € 7.000,00
Totaal € 7.731,14

 

UIT

Bankkosten € 88,45
Kosten website € 181,50
Kortlopende schuld van 2013 € 0,00
Advertentie in het KN voor het tijdschrift € 364,15
Advertentie in het KN voor de gebedsgroepen € 403,48
Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 5.411,50
Naar rekening Turris Davidica 65.46.28.254 (noveenkaarsen) € 360,00
Landelijke dag gebedsgroepen P. Pio € 367,00
Verzoeken om adresopgave nieuwe abonnees die betaald hebben € 0,07
Totaal €7.176,15

 

IN € 7.731,14
UIT € 7.176,15
  € 554,99

Saldo op 01-01-2014 € 10.070,65
Saldo op 31-12-2014 € 10.625,64
€ 10.625,64 – € 10.070,65 = € 554,99

Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529 Jaar 2014

Saldo op 01-01-2014 € 1.867,87
Saldo op 31-12-2014 € 2.842,29

 

Op deze rekening komen de betalingen binnen van de Belgische abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio en eventuele donaties, stipendia en vanuit San Giovanni Rotondo te verzenden devotionalia. Op gezette tijden wordt van deze rekening een bedrag overgeboekt naar de Nederlandse ING rekening 67.50.20.042. Van deze ING rekening worden de betalingen van de Belgische abonnees uitbetaald naar de rekening van The voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920. Vanaf deze rekening kunnen de paters Kapucijnen te San Giovanni Rotondo het geld opnemen. Zie verder de Survey Bank Account (bijgevoegd).

 

Kontantkas Stichting De Stem van Pater Pio 2014

Saldo op 01-01-2014 € 8,29
Saldo op 31-12-2014 € 113,49
   
Advertentie in het KN voor het tijdschrift € 364,15
Advertentie in het KN voor de gebedsgroepen € 403,48
Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 5.411,50
Naar rekening Turris Davidica 65.46.28.254 (noveenkaarsen) € 360,00
Landelijke dag gebedsgroepen P. Pio € 367,00
Verzoeken om adresopgave nieuwe abonnees die betaald hebben € 0,07
Totaal € 7.176,15

 

In deze kas wordt het geld gedeponeerd van de abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio die hun abonnement contant betalen en ook contant betaalde stipendia en kalenders enz.

 

Contant ontvangen in 2014

Kalenders € 67,50
Abonnementen € 275,00
Advertentie KN gebedsgroepen € 80,00
Beeldjes € 27,40
Bijdragen landelijke dag P. Pio € 325,20
Sub totaal € 775,10
+ saldo 01-01-2013 € 8,29
Totaal € 783,39
– declaratie € 669,90
Saldo 31-12-2014 € 113,49

Uit deze kas heeft de penningmeester zijn declaratie voor de gemaakte onkosten in 2013 betaald, zijnde € 669,90.
Twee gebedsgroepen hebben een bijdrage voor de advertentie in het Katholiek Nieuwsblad contant betaald, zijnde 2x € 40,00 = € 80,00.

 

 

JAAROVERZICHT 2012

Rekening stichting De Stem van Pater Pio ING: 67.50.20.042 Jaar 2012

IN: 2x Maria boekje € 8,40
Rente € 54,17
Betalingen gebedsgroepen voor advertentie in het KN € 300,00
Donatie € 50,00
Geleverde noveenkaarsen Leiden € 540,00
Abonnementen Nederland € 235,00
Van de AXA bank België € 8.000,00
————–
Totaal € 9.187,57
—————————————————————————————————————-

UIT: Bankkosten € 79,80
Bijdrage Kamer van koophandel € 24,08
Kortlopende schuld van 2011 € 85,00
Advertentie in het KN € 214,95
Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 6.425,43
Naar rekening Turris Davidica 65.46.28.254 (noveenkaarsen) € 360,00
Gedeelte van de onkostendeclaratie € 162,69
————-
Totaal € 7.351,95
—————————————————————————————————————-

IN: € 9.187,57
UIT: € 7.351,95
———— –
€ 1.835,62

Saldo op 01-01-2012 € 9.562,17
Saldo op 31-12-2012 € 11.397,79

11.397,79 minus 9.562,17 = 1.835,62

Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529 Jaar 2012

Saldo op 01-01-2012 € 1.882,16
Saldo op 31-12-2012 € 1.095,95

Op deze rekening komen de betalingen binnen van de Belgische abonnees op het tijdschrift
De Stem van Pater Pio en eventuele donaties, stipendia en vanuit San Giovanni Rotondo te
verzenden devotionalia.
Op gezette tijden wordt van deze rekening een bedrag overgeboekt naar de Nederlandse ING
rekening 67.50.20.042.
Van deze ING rekening worden de betalingen van de Belgische abonnees uitbetaald naar de
rekening van The voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920.
Vanaf deze rekening kunnen de paters Kapucijnen te San Giovanni Rotondo het geld opnemen.

Zie verder de Survey Bank Account (bijgevoegd).

 

Kontantkas Stichting De Stem van Pater Pio 2012

Saldo op 01-01-2013 € 457,42
Saldo op 31-12-2012 € 88,95

In deze kas wordt het geld gedeponeerd van de abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio
die hun abonnement contant betalen en ook contant betaalde stipendia en kalenders.

Uit deze kas heeft de penningmeester zijn declaratie voor de gemaakte onkosten in 2012,
grotendeels betaald.
Het uitbetaalde bedrag uit deze kas was € 600,00

Twee gebedsgroepen hebben een bijdrage voor de advertentie in het Katholiek Nieuwsblad
contant betaald, zijnde € 75,00.

 

 

JAAROVERZICHT 2013

 

Rekening stichting De Stem van Pater Pio ING: 67.50.20.042 Jaar 2013

IBAN: NL90 INGB 0675 0200 42

 

IN: 1x boek brieven van Pater Pio € 36,75

Rente € 57,13

Betalingen gebedsgroepen voor advertentie in het KN € 150,00

Donatie € 0,00

Geleverde noveenkaarsen Leiden € 360,00

Abonnementen Nederland € 135,00

Van de AXA bank België € 7.000,00

————–

Totaal € 7.738,88

—————————————————————————————————————-

 

UIT: Bankkosten € 75,45

Betalingsherinneringen € 243,01

Kortlopende schuld van 2012 € 280,00

Advertentie in het KN voor het tijdschrift € 356,95

Advertentie in het KN voor de gebedsgroepen € 376,61

Naar rekening The Voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920 € 7.374,00

Naar rekening Turris Davidica 65.46.28.254 (noveenkaarsen) € 360,00

————-

Totaal € 9.066,02

—————————————————————————————————————-

 

UIT: € 9.066,02

IN: € 7.738,88

———— 

€ 1.327,14

 

Saldo op 01-01-2013 € 11.397,79

Saldo op 31-12-2013 € 10.070,65

 

11.397,79 minus 10.070,65 = € 1.327,14 lager dan op 01-01-2013

 

Rekening stichting De Stem van Pater Pio bank AXA België: 26 7509 3518 3529 Jaar 2013

Saldo op 01-01-2013 € 1.095,95

Saldo op 31-12-2013 € 1.867,87

 

Op deze rekening komen de betalingen binnen van de Belgische abonnees op het tijdschrift

De Stem van Pater Pio en eventuele donaties, stipendia en vanuit San Giovanni Rotondo te

verzenden devotionalia.

Op gezette tijden wordt van deze rekening een bedrag overgeboekt naar de Nederlandse ING

rekening 67.50.20.042.

Van deze ING rekening worden de betalingen van de Belgische abonnees uitbetaald naar de

rekening van The voices of Padre Pio Editions 65.44.08.920.

Vanaf deze rekening kunnen de paters Kapucijnen te San Giovanni Rotondo het geld opnemen.

 

Zie verder de Survey Bank Account (bijgevoegd).

 

 

Kontantkas Stichting De Stem van Pater Pio 2013

 

 

Saldo op 01-01-2013 € 88,95

Saldo op 31-12-2013 € 8,29

 

 

In deze kas wordt het geld gedeponeerd van de abonnees op het tijdschrift De Stem van Pater Pio

die hun abonnement contant betalen en ook contant betaalde stipendia en kalenders.

 

Contant ontvangen in 2013

Kalenders € 62,00

Abonnementen € 220,00

Advertentie KN gebedsgroepen € 150,00

———-

Sub totaal € 432,00

+ saldo 01-01-2013 € 88,95

———-

Totaal € 520,95

– declaratie € 512,66

———-

Saldo 31-12-2013 € 8,29

 

Uit deze kas heeft de penningmeester zijn declaratie voor de gemaakte onkosten in 2013 betaald, zijnde € 512,66.

 

Drie gebedsgroepen hebben een bijdrage voor de advertentie in het Katholiek Nieuwsblad

contant betaald, zijnde € 150,00.